Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 193 kết quả
Fundamentals of engineering thermodynamics
Tác giả: Michael J Moran, Howard N Shapiro
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4021
 
Physical and chemical equilibrium for chemical engineers
Tác giả: Noel De Nevers
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Thermodynamics : An Engineering Approach
Tác giả: Yunus A Cengel, Michael A Boles
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4021
 
Introduction to Engineering Thermodynamics
Tác giả: Richard E Sonntag
Xuất bản: : John Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621
 
Chemical thermodynamics : advanced applications
Tác giả: J Bevan Ott, Juliana Boerio-Goates
Xuất bản: London San Diego Calif: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.369
 
Chemical thermodynamics : basic concepts and methods
Tác giả: Irving M Klotz, Robert M Rosenberg
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.369
 
Advanced engineering thermodynamics
Tác giả: Adrian Bejan
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4021
 
Thermodynamics demystified elektronisk ressurs
Tác giả: Merle C Potter
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Engineering and chemical thermodynamics
Tác giả: Milo D Koretsky
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2969
 
Energy, entropy and engines : an introduction to thermodynamics
Tác giả: Sanjeev Chandra
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4021
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục