Rights vs. responsibilities : the Supreme Court and the media

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elizabeth Blanks Hindman

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0313299226 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 342.7308 Constitutional and administrative law

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Greenwood Press, 1997.

Mô tả vật lý: 189 pages ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 274481

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH