Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 647 kết quả
Media & Viestintä
Tác giả:
Xuất bản: : Media ja viestintätieteellinen seura Mevi, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Media psychology
Tác giả: David Giles
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Media psychology
Tác giả: David Giles
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Mass media in a changing world
Tác giả: George R Rodman
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23
 
The media of mass communication
Tác giả: John Vivian
Xuất bản: Boston: Allyn and Bacon, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Understanding media theory
Tác giả: Kevin Williams
Xuất bản: London New York: Arnold Distributed in the USA by Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Journal of Digital Media & Interaction
Tác giả:
Xuất bản: : DigiMedia Digital Media and Interaction Research Center, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mass Media Research : An Introduction
Tác giả: Roger D Wimmer, Joseph R Dominick
Xuất bản: Canada: Wadsworth Cengage Learning, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23072
 
Extraordinary jobs in media
Tác giả: Alecia T Devantier, Carol Turkington
Xuất bản: New York: Ferguson, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23023
 
Media and Communication
Tác giả:
Xuất bản: : Cogitatio, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục