Playing for time : stories of lost children, ghosts and the endangered present in contemporary theatre

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Geraldine Cousin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0719061970

ISBN-13: 978-0719061974

Ký hiệu phân loại: 822 English drama

Thông tin xuất bản: Manchester ; New York : New York : Manchester University Press ; Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2007.

Mô tả vật lý: xii, 173 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 274612

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH