Pediatric nursing demystified

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joyce Young Johnson, James Edward Keogh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071609156

ISBN-13: 978-0071609159

Ký hiệu phân loại: 618.9200231 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill Medical, c2010.

Mô tả vật lý: xvi, 379 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 275341

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH