Creep and damage in materials and structures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Holm Altenbach, Jacek Skrzypek

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3211833218

Ký hiệu phân loại: 620.11 Engineering materials

Thông tin xuất bản: Wien ; New York : Springer, ©1999.

Mô tả vật lý: 348 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 277394

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH