Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 670 kết quả
Models and Estimation of Genetic Effects
Tác giả: Rong-Cai Yang, Jose M Alvarez-Castro
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Janice VanCleave's super science models
Tác giả: Janice Pratt VanCleave
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.28
 
Security markets : stochastic models
Tác giả: Darrell Duffie
Xuất bản: Boston: Academic Press, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6320724
 
Random polymer models
Tác giả: Giambattista Giacomin
Xuất bản: London: Imperial College Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Simulation of ecological and environmental models
Tác giả: Miguel F Acevedo
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577
 
Simple models of magnetism
Tác giả: Ralph Skomski
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538.015118
 
Mathematical models in biology : an introduction
Tác giả: Elizabeth Spencer Allman, John A Rhodes
Xuất bản: Cambridge UK: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
A primer on mathematical models in biology
Tác giả: Lee A Segel, Leah Edelstein-Keshet
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.113
 
A primer on mathematical models in biology
Tác giả: Lee A Segel, Leah Edelstein-Keshet
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.113
 
Stochastic mobility models in space and time
Tác giả: Lorenzo Valerio
Xuất bản: Milan Italy: Ledizioni, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục