Phytoestrogens in functional foods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fatih Yildiz

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1574445081 (hardcover : alk. paper)

ISBN-13: 978-1574445084

Ký hiệu phân loại: 615.321 Drugs derived from plants

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2006.

Mô tả vật lý: 320 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 278590

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH