Thermochemical waste treatment : combustion, gasification, and other methodologies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781771883085 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 628.74 Waste technology

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xxv, 293 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 278880

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH