Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
Water quality engineering : physical/chemical treatment processes
Tác giả: Mark M Benjamin, Desmond F Lawler
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Water Treatment Unit Processes
Tác giả: David G Stevenson
Xuất bản: London: Imperial College Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.1662
 
Purification of laboratory chemicals
Tác giả: W L F Armarego, Christina Li Lin Chai
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542
 
Purification of laboratory chemicals
Tác giả: W L F Armarego, Christina Li Lin Chai
Xuất bản: Oxford Burlington Mass: ButterworthHeinemann Elsevier Science, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542
 
Gas purification [electronic resource]
Tác giả: Arthur L Kohl, Richard Nielsen
Xuất bản: Houston Tex: Gulf Pub, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Purification of laboratory chemicals
Tác giả: W L F Armarego, Christina Li Lin Chai
Xuất bản: Oxford Burlington Mass: ButterworthHeinemann Elsevier Science, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542
 
Water purification
Tác giả: Nikolaj Gertsen, Linus Sønderby
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Guide to protein purification
Tác giả: Richard R Burgess, Murray P Deutscher
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Drinking water treatment : focusing on appropriate technology and sustainability
Tác giả: Ravi K Jain, Chittaranjan Ray
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.162
 
Handbook of water and wastewater treatment technologies
Tác giả: Nicholas P Cheremisinoff
Xuất bản: Boston: ButterworthHeinemann, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục