Industrial wastewater management, treatment, and disposal.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0071592385 (hbk.)

ISBN: 9780071592383 (hbk.)

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: New York : London : McGraw-Hill Professional ; McGraw-Hill [distributor], c2008.

Mô tả vật lý: xxxii, 568 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 279949

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH