Propellants and explosives : thermochemical aspects of combustion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Naminosuke Kubota

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3527314249

Ký hiệu phân loại: 541.361 Combustion

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2007

Mô tả vật lý: xix, 509 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28056

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH