Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Bomb squad : defining and defusing terrorist explosives
Tác giả:
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.451
 
Homemade C-4 : a recipe for survival
Tác giả: Ragnar Benson
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
Organic chemistry of explosives
Tác giả: J P Agrawal, R D Hodgson
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons Ltd, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.201547
 
Explosives
Tác giả: Rudolf Meyer, Jos Köhler, Ax Homburg
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Explosives
Tác giả: Rudolf Meyer, Jos Kǒhler, Ax Homburg
Xuất bản: Germany: WileyVCH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Explosives engineering
Tác giả: Paul W Cooper
Xuất bản: New York: WileyVCH, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
Propellants and explosives : thermochemical aspects of combustion
Tác giả: Naminosuke Kubota
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Organic chemistry of explosives
Tác giả: J P Agrawal, R D Hodgson
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.201547
 
LASL explosive property data
Tác giả: John F Baytos, Terry R Gibbs, Alphonse Popolato
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
Explosive dusts : advanced improvised explosives
Tác giả: Seymour Lecker
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục