Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Combustion physics [electronic resource]
Tác giả: Chung K Law
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Propellants and Explosives : thermochemical aspects of combustion
Tác giả: Naminosuke Kubota
Xuất bản: : Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
The mathematics of combustion
Tác giả: John David Buckmaster
Xuất bản: Philadelphia Pa: Society for Industrial and Applied Mathematics SIAM 3600 Market Street Floor 6 Philadelphia PA 19104, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Propellants and explosives : thermochemical aspects of combustion
Tác giả: Naminosuke Kubota
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Combustion
Tác giả: Irvin Glassman, Richard A Yetter
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Fundamentals of fire phenomena
Tác giả: James G Quintiere
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Chemistry of energetic materials
Tác giả: George A Olah, David R Squire
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Turbulent combustion modeling [electronic resource] : advances, new trends and perspectives
Tác giả: Tarek Echekki, Epaminondas Mastorakos
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Propellants and explosives : thermochemical aspects of combustion
Tác giả: Naminosuke Kubota
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Combustion : types of reactions, fundamental processes and advanced technologies
Tác giả: Joseph M Grier
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục