Executing temporal logic programs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B. C Moszkowski

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0521310997 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1986.

Mô tả vật lý: 125 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 280681

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH