Technology trends in wireless communications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ramjee Prasad, M Ruggieri

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580533523

ISBN-10: 1580536387

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Artech House, 2003.

Mô tả vật lý: xvii, 310 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 28129

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH