Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 556 kết quả
Innovations in micro irrigation technology
Tác giả: Vishal K Chavan, Megh Raj Goyal, Vinod K Tripathi
Xuất bản: Toronto: Apple Academic Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.587
 
Innovations in micro irrigation technology
Tác giả: Vishal K Chavan, Megh R Goyal, Vinod K Tripathi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.587
 
The new polymath : profiles in compound-technology innovations
Tác giả: Vinnie Mirchandani
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4063
 
Innovations in automotive transmission engineering
Tác giả: Martin G Gabriel
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.244
 
Acta Innovations
Tác giả:
Xuất bản: : Research and Innovation Centre ProAkademia, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Innovations in Intelligent Machines - 1 [electronic resource]
Tác giả: Javaan Singh Chahl
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag GmbH, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Emerging innovations in agile software development
Tác giả: Siva Dorairaj, Imran Ghani, Dayang Norhayati Abang Jawawi, Ahmed Sidky
Xuất bản: Hershey PA USA: Information Science Reference an imprint of IGI Global, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Innovations in food packaging [electronic resource]
Tác giả: Jung H Han
Xuất bản: San Diego Calif Oxford: Elsevier Academic Elsevier Science distributor, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.909
 
Managing and marketing radical innovations : marketing new technology
Tác giả: Birgitta Sandberg
Xuất bản: London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4/063
 
Innovations in public governance [electronic resource]
Tác giả: Ari-Veikko Anttiroiko, S J Bailey, Pekka Valkama
Xuất bản: Amsterdam Washington DC: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục