Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Applied technology and innovation management [electronic resource] : insights and experiences from an industry-leading i...
Tác giả: Heinrich M Arnold
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4063
 
The silver lining : An innovation playbook for uncertain times
Tác giả: Scott D Anthony
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
Mã gen của nhà cải cách : những mô hình kinh doanh đột phá xuất phát từ đâu ?= The innovator's DNA mastering the five sk...
Tác giả: Jeff Dyer, Kim Diệu, Clayton M Christensen, Hal Gregersen
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
Steve Jobs những bí quyết đổi mới và sáng tạo : Khác biệt đến điên rồ những nguyên tắc để thành công vượt trội=The innov...
Tác giả: Carmine Gallo, Cẩm Chi
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
Đổi mới từ cốt lõi : kế hoạch thay đổi cách thức đổi mới cho công ty của bạn=Innovation to the core : a blueprint for tr...
Tác giả: Peter Skarzynski, Bùi Thu Trang, Rowan Gibson
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo : những chiến lược thiết lập và duy trì tăng trưởng thành công=The innovator's solutio...
Tác giả: Clayton M Christensen, Hoàng Ngọc Bích, Michael E Raynor
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo : Chiến lược, quy trình phương pháp triển khai và lợi nhuận= Innovation managemen...
Tác giả: Allan Afuah, Nguyễn Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo : Chiến lược, quy trình phương pháp triển khai và lợi nhuận= Innovation managemen...
Tác giả: Allan Afuah, Nguyễn Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
The innovator's solution
Tác giả: Raynor Michael E, Christensen Clayton M
Xuất bản: Berkeley: Harvard Business School Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4063
 
Breakthrough
Tác giả: Davidson Bill
Xuất bản: : Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục