Axial flux permanent magnet brushless machines

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jacek F Gieras, Maarten J Kamper, Rong-Jie Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1402026617 (hd. bd.)

ISBN: 1402027206 (e-book)

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; Boston : Kluwer, 2004.

Mô tả vật lý: x,340 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 283149

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH