Nitride wide bandgap semiconductor material and electronic devices

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yue Hao, Jincheng Zhang, Jinfeng Zhang

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781498745123 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 621.38152 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xx, 368 pages ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 283481

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH