Functional foods : sources, health effects, and future perspectives

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David L Nelson

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781536104776 (hardcover)

Ký hiệu phân loại: 612.3 Digestion

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xi, 316 pages : , illustrations ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 283515

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH