Hidden hunger : gender and the politics of smarter foods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Aya Hirata Kimura

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0801451647 (cloth : alk. paper)

ISBN: 0801478596 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780801451645 (cloth : alk. paper)

ISBN-13: 978-0801478598

Ký hiệu phân loại: 709.2 Persons

Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press, 2013.

Mô tả vật lý: xiv, 226 ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 283821

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH