Static and dynamic problems of nanobeams and nanoplates

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laxmidhar Behera, Snehashish Chakraverty

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9789813143913 (hc : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 620.1153 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xv, 195 pages : , illustrations ; , 24 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 284950

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH