Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 122 kết quả
Nanostructured materials and their applications
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.115
 
Nanoscale materials in chemistry
Tác giả: Kenneth J Klabunde
Xuất bản: New York: WileyInterscience, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Nanoscale materials in chemistry
Tác giả: Kenneth J Klabunde
Xuất bản: New York: WileyInterscience, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Metallic Micro and Nano Materials : Fabrication with Atomic Diffusion
Tác giả: M Saka
Xuất bản: Heidelberg: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Supra-materials nanoarchitectonics
Tác giả: Masakazu Aono, Katsuhiko Ariga
Xuất bản: Amsterdam Boston MA: ElsevierWA, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.115
 
Handbook of carbon nano materials
Tác giả: Francis D'Souza, Karl M Kadish
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, c2011lt2018gt
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11299
 
Self-organized nanoscale materials
Tác giả: Motonari Adachi, David J Lockwood
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Photoemission from optoelectronic materials and their nanostructures
Tác giả: Kamakhya Prasad Ghatak, Sitangshu Bhattacharya, Debashis De
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.5
 
Nanostructured materials for advanced technological applications
Tác giả: Johann Peter Reithmaier
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Graphene materials : fundamentals and emerging applications
Tác giả: Mikael Syvajarvi, Ashutosh Tiwari
Xuất bản: Hoboken New Jersey Salem Massachusetts: John Wiley Sons Inc Scrivener Publishing LLC, 2015
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục