Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
Soft machines : nanotechnology and life
Tác giả: Richard A L Jones
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Enabling technology for MEMS and nanodevices
Tác giả: H Baltes
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Self-assembly and nanotechnology : a force balance approach
Tác giả: Yoon S Lee
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Encyclopedia of microfluidics and nanofluidics [electronic resource]
Tác giả: Dongqing Li
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nanotechnology demystified [electronic resource]
Tác giả: Linda D Williams, Wade Adams
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Dynamical symmetries for nanostructures : implicit symmetries in single-electron transport through real and artificial m...
Tác giả: K A Kikoin, Yshai Avishai, Mikhail F Kiselev
Xuất bản: Wien New York: Springer Vienna, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nanotechnology
Tác giả: Günter Schmid
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nanofabrication : techniques and principles
Tác giả: Steven Dew, Maria Stepanova
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nano kim loại và ôxít kim loại
Tác giả: Cao Minh Thì, Nguyễn Việt Long, Phạm Văn Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.5
 
Nanotechnology in civil infrastructure : a paradigm shift
Tác giả: Kasthurirangan Gopalakrishnan
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục