Molecular thermodynamics and transport phenomena : complexities of scales in time and space

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael H Peters

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071445617

Ký hiệu phân loại: 530.138 Transport theory

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2005.

Mô tả vật lý: xiii, 177 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28791

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH