Statistical mechanics elektronisk ressurs : algorithms and computations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Werner Krauth

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 660 Chemical engineering and related technologies

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2006

Mô tả vật lý: xii, 342 s. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 28885

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH