Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 82 kết quả
Papers in Physics
Tác giả:
Xuất bản: : Papers in Physics, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Statistical models for the decay of : from evaporation to vaporization
Tác giả: A J Cole
Xuất bản: Bristol Philadelphia Pa: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Statistical physics
Tác giả: A M Guénault
Xuất bản: The Netherlands: Springer, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1595
 
Statistical physics
Tác giả: M V Sadovskiĭ
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, c20
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1595
 
A modern course in statistical physics
Tác giả: L E Reichl
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Computational complexity and statistical physics
Tác giả: Gabriel Istrate, Cristopher Moore, Allon Percus
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.352
 
Information, physics, and computation
Tác giả: Marc Mezard, Andrea Montanari
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical and thermal physics : an introduction
Tác giả: M J R Hoch
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
A Guide to Physics Problems Part 2 : Thermodynamics, Statistical Physics, and Quantum Mechanics
Tác giả: Sidney B Cahn, Sidney B Cahn, Gerald D Mahan, Boris E Nadgorny
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Principles of statistical physics and numerical modeling
Tác giả: Valeriy A Ryabov
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.1595
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục