Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 226 kết quả (0.0312558 giây)
The Facts on File physics handbook
Tác giả: 
New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 530
 
Relativistic transitions in the hydrogenic atoms [electronic resource]
Tác giả: R Boudet
Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530
 
Mad about modern physics : raintwisters, paradoxes and curiosities
Tác giả: Frank Potter
Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530
 
SAT II success physics
Tác giả: Gary Graff
Lawrenceville NJ: ThomsonPetersons, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530
 
University physics with modern physics
Tác giả: W Bauer
New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530
 
Conceptual physics
Tác giả: Paul G Hewitt
San Francisco: Pearson Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530
 
McGraw-Hill Ryerson physics 12
Tác giả: 
Whitby Ont: McGrawHill Ryerson, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530
 
Bài tập vật lý đại cương. Tập 1 - Cơ- nhiệt
Tác giả: 
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 530
 
Vật lý đại cương. Tập 3, phần 1 - Quang học - vật lý nguyên tử và hạt nhân
Tác giả: Lương Duyên Bình
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 530
 
The Modern Revolution in Physics
Tác giả: Benjamin Crowell
: Benjamin Crowell, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục