Information, physics, and computation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marc Mezard, Andrea Montanari

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0198570837

Ký hiệu phân loại: 530.13 Statistical mechanics

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2009

Mô tả vật lý: xiii, 569 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 42256

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH