Concepts of mathematical modeling

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter J Meyer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0486435156

Ký hiệu phân loại: 511 General principles of mathematics

Thông tin xuất bản: Mineola, N.Y. : Dover Publications, 2004

Mô tả vật lý: vii, 440 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 30023

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH