Designing embedded Internet devices

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian DeMuth, Dan Eisenreich

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1878707981

Ký hiệu phân loại: 004.21 Systems analysis and design

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Newnes, 2003.

Mô tả vật lý: xii, 582 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 30688

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH