Molecules of death

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve Mitchell, G. B Steventon, R. H Waring

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1860948146

ISBN: 1860948154 (pbk.)

ISBN-13: 978-1860948145

ISBN: 9781860948152 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 615.9 Toxicology

Thông tin xuất bản: London : Hackensack, NJ : Imperial College Press ; Distributed by World Scientific Pub., 2007

Mô tả vật lý: xxiv, 430 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 30690

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH