Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 312 kết quả
A textbook of modern toxicology
Tác giả: Ernest Hodgson
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Pharmaceutical industry practices on genotoxic impurities [electronic resource]
Tác giả: Heewon Lee
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
Introduction to food toxicology
Tác giả: Takayuki Shibamoto, Leonard F Bjeldanes
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.954
 
Chemical food safety [electronic resource]
Tác giả: Leon Brimer
Xuất bản: Nosworthy Way Wallingford Oxfordshire UK Cambridge Mass: CABI, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Introduction to food toxicology
Tác giả: Takayuki Shibamoto, Leonard F Bjeldanes
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Excipient toxicity and safety
Tác giả: Lois A Kotkoskie, Myra L Weiner
Xuất bản: New York: M Dekker, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1,3-Butadiene
Tác giả:
Xuất bản: Ottawa: Environment Canada Health Canada, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9/0971
 
Biological concepts and techniques in toxicology : an integrated approach
Tác giả: J Edmond Riviere
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QV 600
 
Handbook of metal-microbe interactions and bioremediation
Tác giả: Surajit Das, Hirak Ranjan Dash
Xuất bản: Boca Raton Florida London England New York: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.9253
 
Toxicology of solvents [electronic resource]
Tác giả: Nicola Bates, Maeve McParland
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra Technology Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục