Introduction to Classical Geometries [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ana Irene Ramirez Galarza, Jose Seade

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3764375171

Ký hiệu phân loại: 516 Geometry

Thông tin xuất bản: Basel : Birkhauser Verlag AG, 2007.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 31050

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH