Growing up online : young people and digital technologies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shanly Dixon, Sandra Weber

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 140397814X

ISBN-13: 978-1403978141

Ký hiệu phân loại: 025.0408342 Operations of libraries, archives, information centers

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2007.

Mô tả vật lý: xvi, 272 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 31328

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH