Small animal laparoscopy and thoracoscopy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Boel A Fransson, Philipp D Mayhew

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781118845905 (ePub)

ISBN: 9781118845974 (Adobe PDF)

Ký hiệu phân loại: SF 914.2

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 349497

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH