High Performance MySQL : optimization, backups, replication and load balancing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Derek J Balling, Jeremy D Zawodny

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596003064

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc., 2004

Mô tả vật lý: xvi, 276 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 36592

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH