Fuzzy Database Modeling with XML [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zongmin Ma

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0387242491

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer Science+Business Media, Inc., 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 37778

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH