A guide to MATLAB : for beginners and experienced users

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian R Hunt, Ronald L Lipsman, J Rosenberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3946234210

Ký hiệu phân loại: 519.4285 Applied numerical analysis

Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 2001

Mô tả vật lý: xvii, 327 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 37802

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH