NTC's pocket dictionary of words and phrases elektronisk ressurs : 12,000 words, idioms, and phrasal verbs for travelers and learners

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard A Spears

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 423.1 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: Lincolnwood, Ill. : McGraw-Hill , 2002

Mô tả vật lý: xxxiii, 717 p. ; , 16 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 39563

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH