Numerical recipes in C : the art of scientific computing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William H Press

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521431085

Ký hiệu phân loại: 519.4028553 Applied numerical analysis

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1993.

Mô tả vật lý: xxvi, 994 p.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 40737

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH