Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tô Văn Nam

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 003.000 Systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009

Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 41833

 1. Đại cương về hệ thống thông tin trong quản lý
 2. Các công cụ diễn tả các xử lý
 3. Các mô hình dữ liệu
 4. Khảo sát và xác lập dự án
 5. Phân tích hệ thống về mặt chức năng
 6. Phân tích hệ thống dữ liệu
 7. Thiết kế tổng thể và thiết kế giao diện người/máy
 8. Thiết kế cơ sở dữ liệu
 9. Thiết kế các kiểm soát
 10. Thiết kế chương trình.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 003.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH