Oxford collocations dictionary for students of English.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0194312437

Ký hiệu phân loại: 423.1 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2003.

Mô tả vật lý: xiii, 897 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 43258

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH