Modelling in transport phenomena

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: İsmail Tosun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0444510524

Ký hiệu phân loại: 530.138 Transport theory

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier, 2002

Mô tả vật lý: 590 p. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 44020

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH