Practical Problems in VLSI Physical Design Automation elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sung Kyu Lim

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402066276

Ký hiệu phân loại: 621.395 Circuitry

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science + Business Media B.V , 2008

Mô tả vật lý: v.: digital

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 47733

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH