Press, politics and the public sphere in Europe and North America, 1760-1820

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hannah Barker, Simon Burrows

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521662079

Ký hiệu phân loại: 070.4493209 Journalism

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2002.

Mô tả vật lý: ix, 263 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 49269

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH