Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Javier Bonet, Richard D Wood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 052157272X

Ký hiệu phân loại: 620.11 Engineering materials

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1997

Mô tả vật lý: xvii, 248 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 49293

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH