Savor

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dana Stabenow cm, Dana Stabenow

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0061697692

Ký hiệu phân loại: 613.2 Dietetics

Thông tin xuất bản: HarperCollins , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 53011

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH