The Biggest Loser 30-Day Jump Start: Lose Weight, Get in Shape, and Start Living the Biggest Loser Lifestyle Today

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robin cm Hobb, Hobb Robin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1605297828

Ký hiệu phân loại: 613.712 Exercise for weight loss

Thông tin xuất bản: Rodale Press, Incorporated , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 53076

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH